X
تبلیغات
زآور دیاری تاریخی وکهن

کاک صلاح الدین منوچهری - کاک صلاح الدین طبیب زاده

ئـــــانا نه وروز ئامان جــــــــــــه راو ه   

           گردیما یه ک ده نگ چرمی به پاوه

هه ی شاباش شاباش جه ژنو سرووده ن        

    مـــــــه باره ک بادی واته و شنووده ن

جه ژنه ن نه وروزه ن واده ی نه و ساله ن    

  واده ی ره نگ ره شته ی گوراله ی کاله ن

زمسان ویه رده ن نه وروز گـــــــولانه ن         

    سه وزه ی پای چه مه ن ئاوای دلانه ن

وارانی ره حمه ت جه خه زانه ی غه یب        

شورته ن خولو خاک، گول پاکو بی عه یب

جه شنه و هه لمی هــــــه وای نه وه هار        

   گیرته ن لــــــه تافه ت گول و دل و دار  

بولبول بی قه رار ئـــی جا ئه و جاشه ن         

    سودای عه شقی گول که مه ندی پاشه ن

مه وانو به سوز عه یده ن وه هاره ن     

     غه مان بی ره واج  شادی به کاره ن

به یدی گردیما چوون شیوه ی وه هار     

    دلما ره نگین بو  سیماو سه وزه وار

شادو کامه ران دل بو گــــــــــولستان          

      خه لاس جه ده مه و بورانی زمسان  

جه لای گورالان بنیشمی بــــــــه شاد      

    غه می ویه رده هیچ نارمی بـــه یاد

به لکوو جه وه هـــار نـه بیمی دلریش        

   سه روه ش بودل وه ش گرد که سی په ی ویش

من پیروونه روز نه و جه وانیشه ن  

    هه م ده مش بـــــولبول داوای بازیشه ن

بینا جه نه وروز نه و گول سه وداشه ن    

   سه ودای سه رسفید که ی گول ته ماشه ن

گــــــــــورالی سووری با سوور برمانا     

    ره نگی سوورو من  پیری رفــــــانا

به لام به وه شی گولان دل وه شـــــــم   

   تا گولم گه ش بو شادیه ن به شم

با سپاس فراوان از استاد ارجمند و دبیر محترم بازنشسته کاک صلاح الدین طبیب زاده

 :: موضوعات مرتبط: علما،عرفا ،ادبا ،بزرگان وپیشکسوتان، شعروادب وهنر
محمودی :
: شنبه 1393/01/02سالی تازه تا پیروز و موباره که بو سالیوه پر جه وه شی و شادی بو


محمودی :
: جمعه 1393/01/01

نه وروز گؤل خیزان نه وروز گول خیزان

واده ی وه هاره ن ، نه وروز گول خیزان

به ده ن کافووران خال خورده ریــــزان  

  پوشان مایه ی عه تر بؤی عه نبه ربیزان

نه ؤ رؤز گؤل جاسووس گؤلانی تازه ن   

    وه هار کیانان مـــــزانی وازه ن

بافته ن په ی زینه ت ره ندانی دولبه ر  

چوون جوقه ی تاوس بپیکان وه سه ر

قاسیدنؤرؤزان نه پای هه رده وه            

         یه ک یه ک به ئامان نه تؤی په رده وه

هیمای خؤزمسان ته شریف نه به رده ن       

       نه ؤرؤز گؤل مؤژده ی وه هار ئاوه رده ن

مـــــــــــــــــــــــــزانی بدؤزمستان ویه رد         

          ته ختی یه خ به ندش هه وا دا به گه رد

فه سلی نه ؤ وه هاروه ختی گؤل گه شته ن   

      سه زه مین به ره نگ سارای به هه شته ن

(سه یدی هه ؤرامی )

ئازیزا و ه شه ویسا سالی تازیتا موباره که بو و به شادی بژیودی ودایم جه وه شیه نه بیدی

 


محمودی :
: چهارشنبه 1392/12/28

شه راره ی ئاگری جه سته م بلیسه ی به رزه وه ک ده ردم 

سه رم سرماوه له م کـاره به جه سته سه وزو ره نـگ زردم

تـه نـم دایـم لـه لـه رزینــه بـه وینـه ی شـــوره بـی کــــــانی

ســـه رم دانــاوه بومجــــنون لـه شی چـم تــوتیا کـــه ردم

قـه لای روحـم له ئه فلاکه وبه جه سته ژیری پی کــــه وتوم

ئومیدم دایم به خـوایه ،بـه همــت به رز،بـه تـه ن ســـــه ردم

به وردی چـــومه ناو به حـری مه به ستـــی خلقـــه تی باری

که زانیـــــم ئه سلی ته قـوایه بـه ئانـه، ته ن فـــــــیداکـه ردم


محمودی :
: سه شنبه 1392/11/15

 امید سلیمانی شاعر ، نویسنده و خبرنگار ،که تقریبا از سن چهارده سالگی تا

الان در زمینه شاعری و نویسندگی فعالیت دارد امسال اولین کتاب رمانش به نام

(راز اهرام منطقه 51 )به چاپ رسید  موضوع داستان منطقه 51در ایالات متحده،

مکانی مرموز وعجیب در دنیا است و بعد از گذشت 50سال از فعالیت این منطقه هنوز شواهد

معتبری در مورد آن مکان وجود ندارد. در داستان، فردی به نام( پیتر جیمز) به عنوان یکی

از دانشمندان ناسا وارد آن منطقه میشه و بعد بقیه ماجرا......... البته غیر از

کتابی که الان چاپ شده یک کتاب شعر و یک مجموعه داستان برای چاپ آماده دارد .

همچنین در هفته نامه های( نوای وقت) و( دیدگاه) به عنوان خبر نگار کار می کند

وتا بحال چندین مقاله برای این هفته نامه ها و دیگر روزنامه ها نوشته است. کسب

جایزه اول منطقه ای و استانی در زمینه شعر و داستان و همچنین انتخابش به

عنوان جوان ترین نویسنده اورامانات در سال 92و نیز جوان برگزیده سال 92 در

شهرستان پاوه از جمله افتخارات این جوان میباشد.ایشان در حال حاضر

  در دانشکده فرهنگ و هنرسنندج مشغول تحصیل میباشند.


http://omidsolemani.blogfa.com

این وبلاگ مربوط به کارهای هنری کاک امید سلیمانی است که برای شناخت بیشتر

ایشان میتوانید به آدرس داده شده مراجعه فرمایید .

با آرزوی توفیق روز افزون برای کاک امید و بقیه عزیزان زحمت کش در

عرصه فرهنگ و هنر


محمودی :
: شنبه 1392/10/14